Nyt medlem

Nordisk Byggedag (NBD) er en platform for udveksling af informationer, synspunkter og erfaringer om byggeri, arkitektur og byudvikling i de nordiske lande - og i fremtiden også i de øvrige lande, der grænser op til Østersøen. Et område med både stor aktuel og fremtidig aktivitet, og dermed mange muligheder for at placere NDB’s arrangementer på steder med interessante projekter eller temaer, hvor NBD tilbyder markedskontakt og konkrete informationer.
 
Målgruppen for NBD’s arrangementer er primært byggeriets beslutningstagere og ledere – fra offentlige og private bygherrer til rådgivere, udførende og byggevareproducenter. Målet er at give deltagerne ny impulser og professionelle kontakter samt at give foretagender i værtslandet mulighed for at markedsføre sig gennem projekter og på anden vis.
 
NBD’s hovedaktivitet er den årlige byggedag, der har været afholdt siden 1927. 
 
For tilmelding, skriv til nbdk@byggecentrum.dk.
 
 
 
 I Danmark har NBD ligget stille i en årrække. Der er nu stiftet en (ny) dansk sektion af NBD, "Foreningen Nordisk Byggedag Danmark".
Foreningen vil arbejde for at formidle viden om udviklingen inden for produkter og processer i de øvrige medlemslande, og der arbejdes på et nordisk nyhedsbrev på e-mail.
 
På det stiftende møde er valgt en bestyrelse bestående af brevets underskrivere, og vi vil hermed gerne indbyde dig til at være med i Nordisk Byggedag - Danmark.
 
Medlemskabet for en institution eller virksomhed koster 1.000 kr. årligt. Medlemmerne får løbende information om kongresser og andre arrangementer, samt adgang til medlemsmøder med valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.
 
Al løbende kommunikation foregår på e-mail. Adressen gøres tilgængelig for de øvrige nordiske medlemmer, der herved også har denne mulighed for kontakt med dig.
 
Benyt enten følgende e-post tilmelding eller returner standard  tilmeldingsblanket, gerne pr. fax .